top of page
  • Writer's pictureMichael - PUURrecruitment

INTERIM: IT Projectmanager | WO | Enterprise omgeving | Utrecht

Functie/Opdracht: IT projectmanager NTT Locatie: Utrecht Startdatum: 16-3-2020 Einddatum: 16-3-2022 Uren per week: 36 uur Maximum tarief: €85 Zo werkt het Van de projectmanager NTT wordt verwacht dat hij/zij het gehele project inricht en uitvoert, van project brief tot ontwikkeling en implementatie inclusief de ontmanteling van het oude systeem. Gezien het aantal te vervangen interfaces en bijbehorende partijen in de keten, is stakeholdermanagement en het bewaken van afhankelijkheden in dit project erg belangrijk. Daarom zoeken we een ervaren project manager, bij voorkeur met technische affiniteit. Je bent verantwoordelijk voor de invulling van de volgende activiteiten:

· Inrichten van het project (Project Brief en PID)

· Aansturing van het project, waarbij het ontwikkelwerk voor een groot deel binnen bestaande ontwikkelstraten wordt uitgevoerd.

· Oplevering van werkende IT ketens

· Uitvoering project plan conform portfolio roadmap

· Mondelinge en schriftelijke rapportage


Hier gebeurt het: De afdeling Transportbesturing bestuurt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het materieel en het personeel op de 7.000 dagelijkse treinritten. De materieel bijsturing zorgt ervoor dat onze treinen lang genoeg zijn om al onze reizigers een zitplaats te kunnen bieden! Niet alleen als de treinen rijden volgens plan, maar juist ook bij verstoringen, als door een defecte trein of een aanrijding alles anders loopt dan gedacht. Het NTT systeem zorgt ervoor dat het materieel dat ‘buiten’ wordt waargenomen ook zo in het materieel systeem staat, zodat de bijsturing altijd een actueel beeld heeft

Het project NTT-uit heeft tot doel het vervangen van een legacy systeem in de bijsturing. NTT staat voor Tracking & Tracing en vervult verschillende functies in de materiele bijsturing:

· Waarnemen van de actuele materieelsamenstelling en het doen van voorstellen voor mutaties in het materieel systeem;

· Ontsluiten van actuele informatie over dienstregeling en materieel aan meerdere systemen binnen en buiten de bijsturing;

· Inladen van LUD-plannen (Landelijk Uitgedunde Dienstregeling) in geval van seizoensmaatregelen.


NTT-uit is de laatste grote vervanging in een serie van systemen in de bijsturing. Het Personeel Systeem is in 2015 vervangen en het Materieel Systeem vorig jaar. Met name het Materieel Systeem is nog volop in ontwikkeling en een aanzienlijk deel van de NTT functionaliteit zal in het Materieel Systeem moeten landen. Het project NTT-uit bevindt zich nog in pre-project fase. In de volgende fase moeten, onder leiding van de projectleider, de financiële onderbouwing, Start Architectuur en Project Brief worden opgeleverd om het budget daadwerkelijk aan te vragen. De huidige schatting is dat het project ongeveer 2 jaar zal duren. Veel van de ontwikkelwerkzaamheden zullen uitgevoerd worden door bestaande ontwikkelstraten of -teams, waarvoor dus afstemming nodig is met verschillende partijen (bv portfolio management of product management) om de NTT-uit werkzaamheden op het juiste moment gereed te krijgen. Dit neem je mee: Om succesvol te zijn heb je tenminste een afgeronde WO opleiding en minimaal 10 jaar werkervaring als projectmanager in een grote complexe onderneming en met software ontwikkeling. Je hebt aantoonbaar de doelstellingen verwezenlijkt van complexe projecten of programma’s. Je hebt gedegen en aantoonbare ervaring met toepassing van projectmanagementmethoden.


· Je hebt natuurlijk leiderschap en neemt initiatieven, handelt met zelfvertrouwen en bepaalt een eigen richting;

· Moet op senior management- en directieniveau kunnen schakelen;

· Heeft ruime ervaring met gangbare projectmanagementmethoden (gecertificeerd).

De project manager dient volgende kwalificaties te hebben:

· Resultaatgerichtheid: zorgen dat de planningen worden opgesteld en gehaald en dat de voortgang zichtbaar is; bijwonen van voortgangsmeetings en stand-ups en mensen helpen om dan impediments te identificeren; spin in het web om impediments te verminderen dan wel te omzeilen;

· Stakeholdermanagement: NTT is momenteel een belangrijke schakel in de keten van systemen in het NS landschap. Dat betekent dat er veel partijen betrokken moeten worden om met name alle interfaces te vervangen. Goede afstemming met deze stakeholders is cruciaal voor het slagen van dit project;

· Focus op deadlines: zorgen dat de (sprint)planningen alleen de scope bevatten die nodig is om de mijlpalen te halen; hiertoe het team challengen om over- en onderspecificatie te voorkomen;

· Scrum awareness: hoewel NTT-uit als project wordt ingestoken, werken veel ontwikkelstraten/-teams volgens de SAFe of Scrum aanpak;

· Ervaring: aantoonbare ervaring om software en interfaces te realiseren onder tijdsdruk;


Meer weten?

Voor meer informatie over deze interim opdracht kan je contact opnemen met Michael van Zanten via 0641114352. En mail je cv naar: michael@puurrecruitmentenconsultancy.nl


23 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page