top of page
  • Writer's pictureMichael - PUURrecruitment

INTERIM: Senior Ansible Specialist | Gitlab | Ansible | Ansible Tower | 7 mnd | Den Haag


BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is.

Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van

persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het Burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties en koepelorganisaties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.

Project

Het huidige datacenter van Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is end of life. Het project 4V is gestart om het datacenter te vernieuwen. De voornaamste doelstelling van het project 4V is het veiligstellen van de continuïteit van de infrastructuur en dienstverlening. In de periode 2019 tot 2020 moet RvIG komen tot een nieuwe infrastructuur voor het hosten van de stelselapplicaties.

RvIG werkt met vertrouwelijke persoons- en identiteitsgegevens van vitaal belang voor de Nederlandse samenleving. Hierdoor wordt er hoge eisen gesteld aan de infrastructuur rondom beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Naaste deze punten is een beheerbare infrastructuur ook van cruciaal belang.

De 4 V’s van project 4V staat voor het volgende:

Vervangen: Om een betrouwbare werking en beschikbaarheid van de infrastructuur te

garanderen, is vervanging van de huidige apparatuur en software noodzakelijk.

Verhuizen: DUO, de huidige housing partner, stopt met de rekencentrumactiviteiten binnen een van de datacenter locaties van RvIG waardoor de infrastructuur van de locatie moet verhuizen naar een andere locatie.

Vereenvoudigen: Het ontwerp van de huidige infrastructuur is te complex. Hierdoor liggen de beheerkosten op een hoog niveau. Een vereenvoudiging van het ontwerp is noodzakelijk om de

complexiteit te reduceren en de beheerbaarheid te verbeteren bij een minimaal gelijk

beveiligingsniveau.

Verhangen: RvIG wil niet meer zelf investeren in infrastructuur maar wil een Infrastructure as a Service (IaaS) dienst afnemen bij een dienstverlener. Hierdoor dient er een verhanging van de infrastructurele dienstverlening naar Rijk clouddiensten gerealiseerd te worden.

Binnen de nieuwe infrastructuur zijn een aantal voorzieningen nodig. Een voorziening is een ondersteunende functionaliteit voor het draaien van stelselapplicaties. Van elke voorziening is een high level design beschikbaar. Het project bevindt zich aan het eind van de realisatiefase. Na de realisatiefase start de migratie van een 17-tal applicaties.

Voor het uitrollen van nieuwe omgevingen, voor aanpassingen op de huidige infrastructuur en voor de migratie van applicaties is er binnen het projectteam behoefte aan een Senior Ansible Specialist.

Functieomschrijving:

Je maakt onderdeel uit van een team van technische specialisten waarbij je de volgende

werkzaamheden voor je rekening neemt:

- Het maken van een technisch ontwerp voor de inrichting van Gitlab, Ansible en Ansible

Tower, inclusief beveiligingsmaatregelen, workflows en authenticatie (RBAC);

- Het inrichten van GitLab, Ansible en Ansible Tower

- Het maken, testen en het opleveren van Ansible playbooks t.b.v. van Linux en Windows

systemen en applicaties;

- Het assisteren/kennis overdragen naar de projectteams en beheerorganisatie bij het

automatiseren van de automatisering;

- Participatie als ‘technisch geweten’ en adviseur.

Gevraagde kennis en ervaring:

- minimaal een Hbo denk- en werkniveau - aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als IT specialist binnen complexe ICT omgevingen, met o.a. hoge eisen rondom beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

- aantoonbaar kennis van en ervaring met de producten/technieken: Git, Gitlab, Ansible, Ansible Tower, Red Hat Linux, YUM repositories;

- ervaring in het automatiseren van grotere omgevingen. - kennis van en ervaring met de praktische toepassing van virtualisatie technieken en principes.

Meer weten?

Voor het complete overzicht van deze aanvraag, kan je contact opnemen met Michael van Zanten via 0641114352. En mail je cv naar: michael@puurrecruitmentenconsultancy.nl

14 views0 comments

Comments


bottom of page