top of page
  • Writer's pictureMichael - PUURrecruitment

INTERIM: Project Manager/ Leider Azure Cloud | 6 mnd+ | aansturen Tech team | Remote/ A’dam

Opdracht: Projectmanager/ Leider Azure Cloud

Locatie: Remote/ Amsterdam

Startdatum: zsm

Duur: 6 maanden | kans op verlenging

Uren per week: 40 uur

Maximum tarief: € 100,- All-in, excl. btw.


Als Project Manager/ Leider Azure Cloud zal je 1 van de 3 deelprojecten binnen het grote programma gaan rechttrekken. Jouw verantwoordelijkheid betreft een Azure Cloud project waar je een nieuw plan van aanpak zal maken en samen met het Tech team ervoor zorgt dat de uitvoering soepel zal verlopen.


Binnen het Tech team heb je te maken met het aansturen van 2 Architecten en 2 Engineers. De nadruk voor de rol ligt op aansturen van het team, bewaken van de planning, coördineren en een juiste vertaling maken van het programma naar jouw deelgebied. Uiteraard zal je ook geregeld contact hebben met de Managers van de andere projecten binnen het overkoepelende programma. Alle project onder het programma dienen feilloos op elkaar afgestemd te worden.


Het is erg belangrijk dat je goed naar de mensen om je heen kijkt en niet alleen puur gericht bent op het behalen van alle projectdoelstellingen. Het samenwerken is erg belangrijk aangezien dat in een eerdere poging minder goed verliep waardoor te weinig werd opgeleverd. Jij zal dit op een prettige manier soepel laten verlopen en iedereen weer met volle energie en plezier het project tot een goed einde brengen.


Om een beeld te schetsen van de Microsoft kennis waar de Architecten en de Engineers mee werken, is hieronder een overzicht te lezen: ⦁ Agile, DevOps ⦁ Cloud & Infrastructure as Code, Azure & ARM Templates ⦁ ALM Tooling, Azure DevOps ⦁ C# Algemeen: ⦁ Azure Cloud, in het bijzonder IaaS diensten (virtuele netwerken, VM's) ⦁ Azure Resource Manager Templates (en bicep) ⦁ MS stack programmeertalen: C# Specifieke gevraagde kennis die voor de Architect werd gevraagd: ⦁ ARM "deeper knowledge" (API's, advanced ARM templating, policies, networking, etc) Uiteraard hoef je niet zelf aan de knoppen te zitten, maar hoe meer je van de inhoud weet, hoe beter.


Meer weten?

Voor het complete overzicht van deze aanvraag, kan je contact opnemen met Michael van Zanten via 0641114352. En mail je cv naar: michael@puurrecruitmentenconsultancy.nl


77 views0 comments
bottom of page