top of page
  • Writer's pictureMichael - PUURrecruitment

INTERIM: Projectarchitect | Sparx EA | Togaf | Security | identiteit en toegangsbeheer | 12 mnd

Duur: 12 maanden met optie tot verlenging

Locatie: Gouda

Tarief: geen maximum

Startdatum: 1 mei

Sluitingsdatum: 20-4-2020

Projectarchitect

De projectarchitect valt onder de afdeling Projecten management & Implementatie (PMI). De dagelijkse aansturing vindt plaats door de projectleider van het betreffende project. De projectarchitect heeft een functionele lijn naar de verantwoordelijke Enterprise architect van CIO Office (CIOO). De projectarchitect maakt deel uit van het projectteam en neemt deel aan het projectteam overleg.

Je bent het geweten en de vraagbaak op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging. Je stelt met het oog op een betrouwbare en toekomst vaste dienstverlening de PSA op en andere architectuurproducten, onderhoudt deze, ziet toe op een correcte in vulling in de solution architectuur en de implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de Enterprise-architectuur en de architectuurkaders van het Zorgdomein.

Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties, systemen en de technische infrastructuur. Je ziet er op toe dat de integratie tussen applicaties en systemen conform de geldende principes wordt toegepast waarbij toekomstvastheid, wendbaarheid, geldende standaarden in het zorgdomein en beveiliging hoofdzaken zijn.

Jij zorgt ervoor dat betrouwbaarheid en beveiliging de juiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te nemen maatregelen uit de baseline. Waar nodig help je aan de hand van risicoanalyses specifieke bedreigingen tegen en kwetsbaarheden van het systeem bepalen.


Daarbij adviseer je over extra te nemen maatregelen. Je toetst of de maatregelen goed zijn doorgevoerd in het ontwerp en je geeft advies op het gebied van testen van de beveiligingsmaatregelen en beheerprocedures. Je geeft aan hoe de werking van onze beveiligingssystemen kan worden aangetoond en je beoordeelt de rapportages van hun leveranciers hierover.

Ten slotte zorg jij ervoor dat, na implementatie, er een consistent beeld van de definitief gerealiseerde oplossing wordt opgeleverd, dit is de PEA (Project Eind

Architectuur).

Op te leveren resultaten

- Projectarchitecturen (PSA, PEA en alle daaraan verwante sub-producten);

- Impactanalyses en adviezen;

- Kostenramingen.

Eisen waaraan je moet voldoen

- WO/HBO-denkniveau

- Ervaring met TOGAF, Archimate 3.0 en Sparx EA

- Je hebt kennis van identiteit en toegangsbeheer concepten en architecturen

- Je hebt ervaring met werken onder securityarchitectuur en bent in staat om pragmatisch

Security-oplossingen te ontwerpen

- Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectarchitect in grootschalige en complexe omgevingen

- Aantoonbare hands-on ervaring met het opstellen van PSA’s en architectuuradviezen

- Aantoonbare hands-on ervaring met complexe integratiearchitecturen

- Kennis van en ervaring in de justitie- en zorgdomeinen

Waar verder de voorkeur naar uitgaat

- Kennis van ICT-toepassingen (EPD, EVS en landelijk schakelpunt) in het (primaire) zorgproces binnen instellingen is een pré.

- Kennis van Rijks-identiteit beheer initiatieven is een pre

Wie jij bent

- Team-player zijn die ook zelfstandig kan werken

- Flexibel, pragmatisch en pro-actief zijn

- Sterk analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden

- Helder schrijven en presenteren, vaardig in gesprekken

- Assertief, waarbij een half-woord voldoende is om zaken zelf verder op te pakken en uit te werken

- Rechtop durven staan, overtuigen en motiveren

- Organisatie aanvoelen, bewust zijn van de omgeving, denken vanuit de ontvanger van je boodschap

Meer weten?

Voor het complete overzicht van deze aanvraag, kan je contact opnemen met Michael van Zanten via 0641114352. En mail je cv naar: michael@puurrecruitmentenconsultancy.nl

13 views0 comments

Comments


bottom of page